Podmienky

        Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach. Pri objednávaní cez internet, uveďte prosím nasledujúce údaje: Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu, vaše telefónne číslo a prípadne email. Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.                               

        Detaily objednávky a dodania tovaru, až ku kupujúcemu, s vami dohodneme telefonicky. Náš operátor vás bude kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom vo vašej objednávke najneskôr druhý pracovný deň.

                      

        Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spravidla pri prebratí  tovaru, v niektorých prípadoch poštou.

        Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.).           Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu telefonického upresnenia objednávky. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.  

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Bio Eco Drogeria © 2019