Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Bio Eco Drogeria
Pri prachárni 11, 040 11 Košice
IČO: 43 895 204
IČ DPH: SK 2022504319
OR Okresného súdu Prešov, vl.č.19509/P
SLSP IBAN SK67 0900 0000 0005 0438 1337
BIC SWIFT kód GIBASKBX
Telefón
0918 348 669

Fax
+421 55 381 24 58
Kontaktný formulár